ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/3621/3621/

برگزاری کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در چین