ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/924376

بسیج سازندگی پیشرو در بیابان زدایی در اصفهان/ 300 هکتار از مناطق استان بیابان زدایی شده است