ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/847564

به آمریکا ربطی ندارد که ایران چه نقشی در خاورمیانه دارد