ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/977738

بیان و بررسی شاخصه های یک ابر قدرت جهانی/ قدرت آمریکا رو به افول است؟