ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/815879

بیایید، بیایید که جان دل ما رفت/ شهادت عزتمندانه حاج مهدی سامع به ما درس ایثار آموخت