ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/901819

بیش از 4 هزار طرح نیمه تمام ورزشی در سطح کشور وجود دارد/ وظیفه هنرمندان و ورزشکاران در آشفته بازار سیاسی و اقتصادی