ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956193

بیشتر از آنکه با استکبار روبرو باشیم، با عوامل داخلی روبرو هستیم