ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/989181

بیمارستان افضلیان نایین به عنوان قطب ارجاع منطقه در نظر گرفته می‌شود