ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956490

تا کنون هفت میلیون نفر در بسیج ملّی کنترل فشار خون سنجش شدند/ بیش از 18 درصد افراد فشار خون بالا داشتند