ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/866885

تبعیض و بی عدالتی بودجه ای برای اصفهان ادامه دارد/ حذف خط دوم انتقال آب به یزد از بودجه سال آینده