ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/878783

تجهیزات نظامی رژیم سعودی در مناطق تازه آزاد شده کشف شد فیلم و تصاویر