ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/922820

تحریم، فرصتی برای تکمیل زنجیره دارو/۹۷ درصد داروها در داخل تولید می شود