ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/940855

تحصیل چهار هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان اصفهان/ تربیت دانشجو در تراز جمهوری اسلامی خواسته رهبری از دانشگاه فرهنگیان بود