ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/861130

تحویل اولین خودرو آموزشی در استان اصفهان به مرکز فنی و حرفه ای دهاقان