ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/905398

تدوین سند چشم‌انداز پنج ساله شهر مبارکه/ خصوصی‌سازی‌ امور برای کاهش هزینه های شهرداری