ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1043899

تصاویر | حاشیه زاینده رود در روز طبیعت و بسته بودن تفرجگاه ها