ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1023892

تصاویر | محدودیت عبور و مرور خودروها در ورودی محور اصفهان – شهرکرد