ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/615231

تعیین سقف حقوق ماهانه برای مدیر و کارکنان دستگاه‌های اجرایی