ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1070513

تفکر بسیجی می تواند کارآمدی را در عرصه عمل در کف جامعه بیاورد