ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/860647

تهذیب و تزکیه نفس نزدیک ترین راه برای رسیدن به خدا