ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/882260

تهیه پشتیبان‌ از محتوا و ارسال چند عکس به طور همزمان در استوری