ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956538

توضیحات نماینده فریدن درباره علّت نامه نگاری نمایندگان استان با رئیس جمهور