ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/922085

ثبت دو وقف جدید به ارزش تقریبی ده میلیارد ریال در گلپایگان