ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/862890

ثبت یک اثر ناملموس فرهنگی به نام سفیدشهر/ متل قدیمی «اشتر» نشانه وجود ادبیات شفاهی دوران کهن در منطقه است