ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/913725

جاساز 550 کیلوگرم ترياک زیر بار آجر