ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/913163

جان باختن راننده در برخورد ۲ خودرو در محور نایین – اردستان