ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/955043

جزئیات شکایت از «مرد خسته همیشه وزیر»، از زبان عضو کمیسیون امور داخلی