ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/962663

حاجی‌دلیگانی: برخی ‌نمایندگان مجلس ‌خدا را هم بنده نیستند