ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/776227

حاشیه مهمتر از متن برای آقای سخنگو/ عضو جدید شورای شهر اصفهان به دنبال بزرگ کردن خود با استفاده از استراتژی مخالفت