ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1100038

حاصل قیام امام حسین(ع)، بنیانگذاری مکتب عاشورا بود