ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/944616

حافظه ای که به طور عجیب دچار تحول شد/ رکورد «حافظه برتر» را در گینس به ثبت می رسانم