ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/952592

حجم آب پشت سد زاینده رود به 700 میلیون متر مکعب نزدیک شد