ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/834787

حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی/ پوستر گرافیکی