ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/957131

حذف مستمری بگیران کمیته امداد با اشتغال زایی مستمر