ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/925288

حراست از مرزهای دیجیتال تنها در یک وزارتخانه، خطایی استراتژیک/ ضرورت حضور نیروهای مسلح همانند سراسر دنیا برای حفاظت از مرزهای سایبری