ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/914953

خُلف وعده مسئولان و عدم رسیدگی به اوضاع اقتصادی از تحریم بدتر است