ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/940831

دانشگاه کاشان، میزبان مسابقات کشوری بسکتبال سه نفره دانشجویان