ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956190

دستور سرلشکر سلامی به مراکز دانشگاهی سپاه برای تدوین نقشه راه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب