ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917910

دشمن در پروژه تابستان داغ به دنبال ضربه زدن به نظام بود/ استکبار وارد جنگ نظامی با ایران نمی شود