ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/851866

دهاقان یکی از مناطق کشور برای اجرای طرح تولید آب است