ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/841483

دولت پاسخگوی مردم باشد/ غربگراها با سیاست های خود رشد علمی کشور را عقب نگه داشتند