ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/978726

راهکاری برای باز توزیع افزایش حامل های انرژی بدون ایجاد تورم