ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917892

رسید و ارسال بیش از 8 و نیم میلیارد تن کیلومتر نفت خام و فرآورده های نفتی در منطقه اصفهان