ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/692664

رشد صادرات استان اصفهان از رشد تعریفی در برنامه عقب است/ اعتماد به محصولات ایرانی عامل کمک به افزایش تولید و اشتغال ملی