ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1044363

رقابت ۶۳ شرکت کننده از اصفهان در دومین مرحله ساماندهی داوران قرآنی