ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1047008

روایت امداد الهی در واقعه‌ای که پنج رمضان اصفهان را رقم زد/ پیکر شهید نباتی چگونه به دست تظاهرکنندگان در رمضان خونین نصف جهان رسید؟