ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1065189

رکود بازار مسکن به دلیل انتظار کاهشی است/ باید بپذیریم که بخشی از مردم قدرت خرید مسکن را ندارند