ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/858815

زبان و گویش هویت ماست/ زبان محلی آران و بیدگل را پاس بداریم