ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/905366

زخم بی آبی و بیکاری بر دل مردم شرق اصفهان/ سایه برخی کاستی‌ها همچنان در این منطقه سنگینی می‌کند