ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/913713

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان، به تعویق افتاد